Opdrachtgevers

Onelevel werkt en heeft gewerkt voor de volgende media en organisaties:

* Studio Paul Padding
* Kjubits
* Gemeente Leidschendam-Voorburg
* Binnenlands Bestuur
* Common Ground
* VNG Realisatie (voorheen KING)
* Omrin (Stichting Estafette)
* Bureau Digicommissaris
* Achmea
* RUGBY.
* Kadaster
* Ministerie van Infrastructuur en Milieu
* Provero
* Blommestein Groep
* inGovernment
* Het Waterschap
* Special Olympics Nationale Spelen 2016
* Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
* Rijkswaterstaat
* Logius
* iBestuur
* ROmagazine
* Jaarbeurs Overheid 360
* Geonovum
* GIS Magazine
* Primum Mobilé
* TYPO3Gem
* ICT Magazine
* Goed Opgelost!
* Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
* ICTU
* Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
* Reinier de Graaf Group
* Stone-IT
* Océ Nederland
* Ministerie van Economische Zaken
* Syntens
* Akyla
* RedNose
* Gendo
* e-Learning .nl
* ICT Evenementen
* Livre
* Media Update
* Linux Magazine
* IPS Vlaanderen
* Friesch Dagblad