Open source

Open source software is software met twee kenmerken:

  • De broncode van de software is vrij beschikbaar.
  • In het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren.

Een open source licentie dwingt af dat de broncode van het product, en soms ook de aanpassingen daarop, vrij beschikbaar moet zijn. Om helder te maken wanneer software open source software genoemd mag worden, zijn door de Open Source Initiative voorwaarden opgesteld waaraan een licentie moet voldoen, zodat de software die onder die licentie vrijgegeven wordt, open source genoemd mag worden.

Deze vrijheid om de software aan te passen heeft ertoe geleid dat belanghebbenden gezamenlijk werken om de software te verbeteren of uit te breiden, zonder dat eigendomskwesties deze samenwerking in de weg zitten. Deze nieuwe vorm van samenwerking, waarbij personen uit verschillende organisatie, landen of op persoonlijke titel gezamenlijk de software verder ontwikkelen (open source communities), wordt de open source ontwikkelmethode genoemd.

Een belangrijke reden om een open source oplossing te gebruiken is dat er voordelen worden gezien in de snelle aanpassingen die vaak het gevolg zijn van deze methode, dus ook als iemand zelf niet als ontwikkelaar bijdraagt. Bij de meeste open source oplossingen hoeft de ‘gewone’ gebruiker dus niet te (kunnen) programmeren.

Vrijwel alle open source software werkt op alle (grote) besturingssystemen (Windows, Apple, Linux).

Onelevel gebruikt de volgende open source software: